Mikä on indeksi?

Osakeindeksi mittaa osakkeiden hintamuutoksia. Sijoituskohdetta kuvaavaan indeksiin kootaan joukko arvopapereita, jotka yhdessä muodostavat mahdollisimman edustavan otoksen. Indeksillä on tietty laskentaperiaate. Yleisin tapa laskea indeksi on tehdä se yhtiöiden markkina-arvojen perusteella. Yrityksen markkina-arvo muodostuu kertomalla sen hetkinen osakekurssi liikkeelle laskettujen osakkeiden määrällä. Maailman ensimmäisen indeksin laskenta käydään läpi seuraavassa kappaleessa. Muita tapoja on mm. tasapaino indeksi, jossa jokaisen osakkeen paino on saman verran esimerkkinä 100 osakkeen indeksissä jokaisen osakkeen paino on 1%. Pienimmillä maiden indekseinä käytetään usein esimerkkinä 25,30, 50 tai 70 vaihdetuinta osaketta eli osaketta joilla käydään pörssissä eniten kauppaa.

Mm. seuraavia indeksejä esiintyy
Suurten yhtiöiden indeksi

Keskisuurten yhtiöiden -indeksi

Pienyhtiöindeksi

Sektori-indeksi (Terveyden huolto, rahoitus, teollisuus, teknologia jne.)

Arvo-osakeindeksi (sisältää yhtiöitä, joiden arvostusluvut, P/E, P/B, ovat alhaiset)

Kasvuosakeindeksi (korkea liikevaihdon tai tuloksen kasvu)

Laatuosakeindeksi (Sisältää yhtiötä, jotka ovat kannattavia pitkällä aikajänteellä ja velkaantuneisuus on alhainen)

Osinko-osakeindeksi (korkea osinkotuotto tai hyvä ja nouseva osinko)

Momentti-indeksi (osakkeet, jotka ovat tuottaneet lyhyellä aikaperiodilla muita enemmän)

Minimivolatiliteetti ja riskipainotettu indeksi (painotetaan alemman riskin osakkeita)

Maailman ensimmäinen osakeindeksi oli Charles Dow perustama Dow Jones Industrial Average (DJIA), joka luotiin vuonna 1896. Alunperin indeksissä oli 12 osaketta ja nykyään osakkeita on 30. DJIA -indeksin erikoisuus on se, että indeksin arvo lasketaan summaamalla osakkeiden hinnat yhteen. Yhden osakkeen paino on siis hinta suhteessa kaikkien 30 osakkeen hinnan summaan. DJIA-osakkeiden ei siten kannata harrastaa osakesplittejä, sillä silloin niiden paino indeksissä laskee. Dow Jones on yhä maailman seuratuimpia indeksejä.

Todennäköisesti seuratuin osakeindeksi on Yhdysvaltojen osakemarkkinoita kuvaava S&P 500 -indeksi, joka pitää sisällään 500 suurinta yhtiötä. Siinä osakkeiden painot määräytyvät yhtiöiden markkina-arvojen perusteella, mikä on yleisin tapa muodostaa osakeindeksi.

Nasdaq Composite -indeksi on todennäköisesti seuraavaksi tunnetuin osakeindeksi. Se on yhdysvaltalainen markkina-arvoperusteinen indeksi ja sen sisältö on teknologiapainotteinen.

Suomen sijoittamisessa käytetyin indeksi on OMX Helsinki 25 (OMXH25). Se on markkina-arvopainotettu indeksi, joka koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Yksittäisen osakelajin paino on rajoitettu 10 %:iin. Indeksiin kuuluvat osakelajit tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa (1. helmikuuta ja 1. elokuuta) ja osakepainot neljä kertaa vuodessa (1. helmikuuta, 1. toukokuuta, 1. elokuuta ja 1. marraskuuta).

Euroopan seuratuin tai todennäköisesti ainakin treidatuin indeksi on DAX-indeksi eli Deutcher Aktien IndeX koostuu Frankfurtin pörssin 30 suurimmasta ja likvidimmästä saksalaisyrityksestä. Indeksistä löytyy kaksi eri versiota. Yleisimmin käytetty on osingot sisältävää kokonaistuottoa mittaava performance index.

MSCI Indeksit eli Morgan Stanley International Barran vertailukohtina käytetyt indeksit

MSCI World -indeksi kattaa kaikki tärkeimmät kehittyneiden maiden osakemarkkinat. MSCI Emerging Markets -indeksi sisältää kaikki kehittyvät markkinat. Näiden kahden indeksin avulla sijoittaja saa nopeasti käsityksen koko maailman osakemarkkinoiden kehityksestä.

MSCI All Country World -indeksi pitää sisällään 23 kehittyneiden maiden osakemarkkinaa ja 23 kehittyvien maiden osakemarkkinaa. Yksi indeksi kattaa siis lähes koko maailman osakemarkkinat.

FTSE 100 -indeksi on Lontoon pörssin käytetyin osakeindeksi. Indeksi koostuu sadasta markkina-arvoltaan suurimmasta Lontoon pörssissä listatusta yhtiöstä. Seuravaksi tunnetuin Lontoon indeksi FTSE250.

Euro Stoxx 50 -indeksi sisältää 50 markkina-arvoltaan suurinta euroalueen yritystä eri sektoreilta 11 maasta. Maat ovat: Itävalta, Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Luxembourg, Hollanti, Portugali ja Espanja. Alla olevassa kuvassa on Euro Stoxx 50 -indeksin maa- ja sektoripainot. Ranska ja Saksa ovat suurimmat maat. Rahoitussektori on 23,5 %:n painolla suurin sektori. Indeksin suurimpia yrityksiä ovat: Total, Siemens, Sanofi, Banco Santander ja SAP.

STOXX 600 Europe sisältää arviolta 90% euroopan vapaasti sijoitettavasta osakemarkkinasta ja sisältää 600 osaketta.

STOXX 600 indeksistä löytyy lukuisia sektori-indeksejä mm.

STOXX Europe 600 Health Care 

STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services

STOXX Europe 600 Banks 

STOXX Europe 600 Personal & Household Goods

STOXX Europe 600 Food & Beverage

STOXX Europe 600 Technology

STOXX Europe 600 Insurance

STOXX Europe 600 Oil & Gas

STOXX Europe 600 Utilities

STOXX Europe 600 Chemicals

STOXX Europe 600 Retail

STOXX Europe 600 Telecommunications 

STOXX Europe 600 Construction & Materials

STOXX Europe 600 Financial Services 

STOXX Europe 600 Real Estate 

STOXX Europe 600 Automobiles & Parts

STOXX Europe 600 Basic Resources

STOXX Europe 600 Media

Vastaavia sektori-indeksejä löytyy aiemmin mainituilta Dow Jonesilta ja S&P500:lta Amerikkaan ja maailmalle.

Muita merkittäviä indeksejä:

Nikkei 225, Tokion pörssin indeksi. Sen laskee 225:n runsaasti vaihdetun Tokion pörssissä noteeratun osakkeen pohjalta japanilainen lehtijulkaisija Nikkei Inc. Indeksissä mukana olevat osakkeet valitaan eri teollisuusalojen painojen perusteella.

Hang Seng -indeksi (HSI) on Hongkongin pörssin osakeindeksi. Indeksissä on nykyisiN 50 yhtiötä.

CNX Nifty (Nifty 50), Intian kansallisen pörssin (NSE) tunnetuin osakeindeksi

Euronext 100 -indeksi, 100 suurta eurooppalaista osaketta

OMX Nordic 40, Pohjoismaisten pörssien 40 vaihdetuinta osaketta

Russell 2000 –indeksi, 2000 pienintä yhtiötä 3000 yhtiön Russell pienyhtiöindeksistä.

Edellä ollut pitkä lista toi hyvin esille erilaiset mahdollisuudet indeksien laskemiseen. Laskijoita on useita tuossa muutamia tunnetuimpia. Maihin ja toimialoihin löytyy indeksejä muiltakin.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Indeksi uni-Mersuni